Počela su predavanja u PREDITORU

Počela su predavanja u PREDITORU

15. septembra je počeo novi ciklus predavanja u filmskoj školi PREDITOR

1. oktobra počinje BESTSELLER – KURS ZA KOPIRAJTERE  koji vodi Slavoljub Stanković