Kursevi

Osnovni kurs


Priprema za upis na akademije, za hobiste, za likovne umetnike koji nameravaju da se bave videom, početni kurs za one koji hoće dalje da se obučavaju. Upoznavanje sa istorijom filma i osnovama teorije. Praktični kurs osnova montaže. Osnovi snimanja slike i zvuka. Osnovni elementi produkcije.

 • osnovi filmskog jezika (planovi, rampa, rez na pokret, elipse)
 • faze rada na filmu (predprodukcija, produkcija, postprodukcija)
 • sektori u filmskoj ekipi
 • 4 vežbe – limijerov kadar (1min), planovi i pravac pokreta (1min), dijaloška vežba (1min), radni proces (3min)

24 individualnih ili grupnih dvočasa u 4 meseca (2xnedeljno po 2 časa)
konstantni mentorski rad

Prijava za kurs

Napredni kurs


Rad na kratkometražnom filmu usklađenom po želji/mogučnostima/proceni polaznika. Kratki dokumentarni, ili vežba sa elementima potere, ili kratki igrani ili video rad baziran na 3 snimajuća dana i 15 minuta trajanja.

 • napredni kurs montaže
 • osnovi posprodukcije
 • pisanje scenarija
 • pripreme filma
 • snimanje
 • postprodukcija

24 individualna dvočasa u 4 meseca (2xnedeljno po 2 časa)
mentorski rad u svim fazama produkcije

Prijava za kurs

PREDITOR 1


Pisanje scenarija i pripremanje dugometražnog garažnog/mikrobudžetskog/arthouse filma. Po izboru polaznika – igranog, dokumentarnog filma ili video rada.

 • kurs pisanja za film
 • razvoj sopstvenog scenarija
 • produkcija, budžetiranje
 • napredni kurs filmske kamere
 • kurs glume

24 individualna dvočasa za 4 meseca (2xnedeljno po 2 časa)
stalni mentorski rad
angažovanje dodatnih saradnika i predavača po potrebi

Prijava za kurs

PREDITOR 2


Pripreme, snimanje i postprodukcija dugometražnog filma (pripremljenog na kursu Profesionalni 1). Predviđa se snimanje filmova baziranih na 14 snimajućih dana.

 • pripreme i razrade
 • angažovanje ekipe
 • snimanje
 • posprodukcija
 • premijera
 • plasman i PR filma

šestomesečni mentorski rad na svim fazama
angažovanje drugih polaznika

Prijava za kurs

BESTSELLER – kurs za kopirajtere


Kurs je majstorska radionica kroz koju polaznik prolazi teorijsko-praktičnu obuku i stiče znanje za poziciju junior kopirajtera do kopirajtera.
Vreme trajanja škole je dva meseca.
Prve dve nedelje naglasak se stavlja na teorijski segment, dok veći deo kursa obuhvata praktična nastava.

Oblasti/teme:

 • Istorija zanimanja (uvodno predavanje)
 • Agencija (organizacija, opis posla)
 • Brif (sa posebnim osvrtom na strategiju, ciljnu grupu)
 • Brainstorming (pojam, pravila, vežbe)
 • Oglas (headline, bodycopy, slogan, ilustracija)
 • Flyer, liflet, brošura itd.
 • TVC & radio Online (društvene mreže, blogovi, native i sl.)
 • Event Kreativno pisanje

Svaka od oblasti ima svoj teorijski i praktični segment.
Polaznici imaju i domaće zadatke.
Takođe, kao poseban benefit su gostujući predavači: Boris Miljković (kreativna direkcija), Anđelko Trpković (agencija), Slavimir Stojanović (dizajn)…

Prijava za kurs