FAQ

Da li škola PREDITOR pruža akademsko obrazovanje?
Ne. Preditor nije fakultet, ili akademija, već zanatska škola. Nema nikakvih akreditacija, mastera i doktorata. Nema predmeta poput psihologije, stranog jezika, istorije umetnosti itd. Na kursevima PREDITOR-a se uče najpotrebnija znanja za bavljenje filmskim poslovima u produkciono-tehološkim uslovima savremene filmske estetike.
Da li se na kraju kursa dobija diploma?
Da, dobija se “majstorsko pismo” sa detaljnim objašnjenjem šta je polaznik naučio i pojedinačnim mišljenjem o polaznikovom stepenu znanja. Važnije od ovakvog papira su radovi koje student posle naših kurseva ima u svom portfoliju.
Da li je nastava uskladjena sa obavezama polaznika koji su zaposleni? Da li mogu pohadjati školu u večernjim terminima?
Grupe će se formirati tako da omoguće i zaposlenima da nastavu imaju uveče ili u danima vikenda.
Da li su u cenu kursa uračunati svi troškovi ovog školovanja?

Ne. Cena kursa podrzaumeva nastavu i mentorski rad. Zbog obuke polaznika iz oblasti produkcije filmova, sva oprema za snimanje i postprodukciju se naplačuje. Oprema koju poseduje škola naplaćujemo praktično simbolično, samo radi osposobljavanja studenata da shvate važnost budžetiranja, ali omogučujemo i iznajmljivanje uvrhunske opreme ukoliko polaznik želi proizvod najvišeg tehničkog standarda. (spisak opreme sa cenovnikom je u prilogu) dakle, polaznik može da sve vežbe radi na svojoj tehnici, na tehnici koju sam pozajmi, na tehnici škole, ili na rentanoj opremi višeg profesionalnog kvaliteta po cenama sa velikim popustom (koje dobija specijalno naša škola)

Čije su vežbe (filmovi) koji se snime u okviru nastave?

Sve vežbe i autorski radovi nastali u školi pripadaju polaznicima. Ne samo režiserima tih filmova, nego i snimateljima, montažerima, svima koji su radili na njima. Škola PREDITOR sebi ostavlja pravo da te filmove koristi u okviru svoje promocije i nastave za druge generacije.

Da li vaša škola omogućava neke povlastice kod budućeg zapošljavanja?

Nastava u školi PREDITOR se odvija u produkcionoj kući POGON. Polaznici će moći u okviru treninga da budu uključeni u profesionalne poslove koje Pogon bude radio i u umetničke projekte Milutina Petrovića. Takođe škola će posredovati i preporučivati polaznike za različite trainee programe na profesionalnim poslovima, u ekipama filmova, na televizijskim produkcijama i advertajzing agencijama.

Da li se u školi mora učiti sve iz njenog naslova ili se polaznimk može odlučiti samo za neko od zanimanja?
Škola insistira na neophodnosti poznavanja svih veština kojima se pravi jedan film (televizijska forma, video rad…). Polaznik, naravno, može po svom osećaju sopstvenih sposobnosti za craft i/ili art da se odluči za užu specijalizaciju u čemu će biti podržan od predavača.
Da li se moraju pohađati svi kursevi redom, od prvog do četvrtog?
Ne. Škola je osmišljena tako da pohađanje ta četiri kursa u dve kalendarske godine omogučava potpuno zaokruživanje obuke jednog Preditora. Naravno može se prestati posle prvog kursa koji daje opšti, osnovni pregled tajni vezanih za praktično korišćenje filmskog jezika. Može se i prekinuti obuka i na bilo kom višem stepenu. Takođe, posle provere predhodnog znanja iz ovih oblasti, školovanje se može započeti i na nekom od viših kurseva.
Kome je namenjena škola PREDITOR?
Preditor je namenjen svima koji imaju interesovanje za film i video, kao stvaraoci ili konzumenti, likovnim umetnicima koji se izražavaju kroz video, novinarima koji žele sami da dokumentuju svoje istraživanje, budućim studentima filmskih akademija kao priprema za prijemni ispit, muzičarima koji bi da snimaju svoje spotove, hobistima koji hoće da ispune svoje želje ili onima koji osećaju da je vreme da promene profesiju.
Koliko traje i koja je cena kursa?
Svaki od kurseva traje 24 individualna ili grupna dvočasa koji će biti realizovani tokom 4 meseca ( 2 x nedeljno po 2 časa). Obuka podrazumeva konstantan mentorski rad, a termini će biti uskladjeni sa potrebama i mogućnostima polaznika. Postoji mogućnost formiranja posebnih grupa prilagođenih specifičnim interesovanjima i potrebama polaznika. Cena je 150 eura mesečno uz mogućnost popusta i stipendija za nastavak obuke.